Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública

    24 Propostes per ampliar el dret a una sanitat pública, universal, de qualitat i gratuïta.

 

Palma, 24/03/2019 

 

I. Drets de les persones

 

1) Consolidar a Balears la derogació del Reial Decret 16/2012 i establir normatives autonòmiques per eliminar possibles barreres com l’exigència d’empadronament.

2) Compromís amb una atenció sanitària universal, de qualitat i gratuïta per a totes les persones que habitin de manera estable a la Comunitat autònoma, incloent-hi les que han arribat per un procés de reagrupament familiar.

3) Compromís de crear un Observatori de la Desigualtat que documenti el seu impacte en la salut de la Comunitat i promogui polítiques per corregir-les.

4) Mantenir l’anul·lació del copagament de medicaments als pensionistes, i programar l’anul·lació del copagament farmacèutic a persones no pensionistes, treballadores o no, en situació contrastada de pobresa.

 

 II. Salut sexual i reproductiva. Igualtat

5) Mantenir l’actual finançament de mètodes anticonceptius segurs i eficaços, i, de manera especial, els reversibles de llarga durada (DIU i implants subdèrmics).

6) Finançament i implementació d’atenció psicològica a les dones que ho requereixin després de processos d’avortament o de mort perinatal.

7) Desagregar en el Servei de Salut les malalties per gènere, ja que la investigació, el diagnòstic i el tractament d’aquestes malalties són diferents en homes i en dones.

8) Implementació ràpida de la profilaxi preexposició del VIH en centres comunitaris amb atenció integral mèdica i psicosocial.

 

 III Gestió pública i transparència

9) Gestió pública de l’atenció sanitària, amb el compromís de no ampliar l’externalització i la privatització de serveis que existeixen actualment i valorar la conveniència i la factibilitat de la reversió dels serveis externalitzats.

10) Compromís de transparència en la informació sobre les empreses adjudicatàries de serveis externalitzats, amb la justificació d’aquesta externalització i el detall de la quantia de les partides que s’hi destinen.

11) Publicació mensual de les llistes d’espera per a primeres visites, revisions, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques de totes les institucions hospitalàries públiques, desglossades per especialitat, hospital, servei i procediment.

12) Compromís de transparència en l’atenció i la gestió dels serveis externalitzats d’atenció sociosanitària, salut mental i residències d’ancians.

13) Recuperació o implantació de la participació real de la població i de les persones professionals mitjançant els consells de salut (o altres estructures equivalents) que preveu la Llei General de Sanitat de 1986.

 

 IV Formació, indústria i conflictes d’interessos

14) Aprovació d’una normativa autonòmica, similar a la que hi ha en altres CCAA, sobre detallat de conflictes d’interessos, per a tots els professionals implicats en decisions que afectin la despesa sanitària en medicaments o en tecnologia: components de comissions clíniques o de compres, directius sanitaris, caps de servei etc.

15) Compromís de garantir la formació dels equips professionals del sistema de salut mitjançant les capacitats i els recursos del mateix sistema, i allunyar-la del finançament o de la intervenció interessada de la indústria farmacèutica.

16) Compromís d’aprovar una normativa sobre l’accés i les intervencions dels comercials de la indústria farmacèutica en els centres assistencials del Servei de Salut.

 

 V. Gestió de medicaments i accés als mateixos

17) Compromís de potenciar una gestió responsable de medicaments i de tecnologia, que reforci la capacitat de negociació i els sistemes corporatius de compres del Servei de Salut.

18) Posada en marxa d’un sistema de transparència i de rendició de comptes que permeti seguir en detall la despesa farmacèutica dels hospitals i de les receptes.

19) Compromís de potenciar les comissions i les estructures tècniques del Servei de Salut responsables de l’avaluació, selecció i posicionament terapèutic del medicament i de la tecnologia.

20) Compromís de transparència, visibilitat i difusió d’aquests elements als professionals sanitaris i als ciutadans.

21) Compromís d’implantar sistemes de seguiment de les prescripcions de medicaments i de productes tecnològic per ajustar-los a les recomanacions i guies clíniques elaborades amb criteris científics, d’eficiència i cost oportunitat, independents dels interessos promocionals.

22) Aprovar un programa de participació activa de la Comunitat Balear en organismes estatals vinculats a la regulació i a l’assignació de preus dels medicaments.

 

 V. Millora de serveis

23) Compromís d’augmentar la dotació de professionals de psicologia clínica en l’atenció especialitzada hospitalària i no hospitalària.

 

 VI. Salut Pública

 

24) Compromís d’una Llei de prevenció de l’obesitat i sedentarisme que inclogui un impost a la comercialització de begudes ensucrades similar a la ja existent en altres països i comunitats autònomes.

 

 

 

 

Debido al fallecimiento del Sr. Ferrer y hasta que se reestructure la atención directa, las personas que necesiten ser atendidas en el Casal de Consum serán derivadas a la asociación CONSUBAL.

En caso de reclamaciones relacionadas con servicios de salud o servicios sociales serán atendidas por Pilar Sánchez-Cuenca y Julia Gallo respectivamente previa cita en el Casal de Consum o a través del correo electrónico.

 

¿QUIERE HACERSE SOCIO?

Si quiere unirse a nuestra asociación, utilice nuestro formulario de contacto

para recibir información.

            ¡Le esperamos!

LE ATENDEREMOS:

 

P Sánchez-Cuenca psanchezcuenca@ladefensaib.org

 

J Gallo

jgallo@ladefensaib.org

 

 

Proximamente podrá informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las redes sociales.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Asociacion LA DEFENSA de Consumidores y Usuarios de Baleares